Kem trái cây
TM6 TM5

Kem trái cây

(No ratings)

Ingredients

  • 60 gam đường, điều chỉnh cho hợp khẩu vị
  • 500 gam trái cây đông lạnh, cắt thành miếng tùy ý, cấp đông thành từng lớp (xem mẹo nhỏ)
  • 120 gam kem tươi, loại bất kỳ (từ sữa bò)

Nutrition
per 1 khẩu phần
Calories
560 kJ / 134 kcal
Protein
1 g
Carbohydrates
16 g
Fat
7 g
Fibre
2.7 g

Like what you see? This recipe and more than 3,000 others are waiting for you!

Sign up for free

Register for our 30 day free trial and discover the world of Cookidoo®. No strings attached.

More information

Alternative recipes

Show all